IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zmarł Andrzej Radoszewski PDF Print

There are no translations available.

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Andrzeja Radoszewskiego
Najwyższego Budowniczego Mostów - Pontifex Maximus

zmarłego we wtorek 25.08.2020 r. w Warszawie, Prezesa ZBM S.A. oraz wieloletniego współpracownika Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Szlachetnego człowieka pełnego ciepła i życzliwości.
Jego odejście pozostanie dla nas niepowetowaną stratą.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Msza żałobna w intencji Andrzeja Radoszewskiego odbędzie się dnia 4.09.2020 r. (piątek) o godz. 11 w Kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie po czym nastąpią wyprowadzenie zwłok na cmentarz ewangelicko-augsburski przy ulicy Młynarskiej 54 w Warszawie.