IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Najnowszy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" PDF Print

There are no translations available.

21 sierpnia 2020
Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (2/2020 Vol. 19). Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma: http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/view/124.

W rekomendowanym numerze kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" opublikowano następujące artykuły:

Zawiesina bentonitowo-lessowa do wykonywania ścian szczelinowych i pali wierconych
Bentonite-loess slurry for construction of diaphragm walls and bored piles

DOI: 10.7409/rabdim.020.006
Marcin Dreger, Mieczysław Przygoda, Cezary Kraszewski, Michał Mitrut, Leszek Rafalski, Mariusz Wojdal

Charakterystyka napowietrzenia mieszanki betonowej metodą sekwencyjno-ciśnieniową
Characteristics of concrete mix air-entrainment applying the sequential pressure method

DOI: 10.7409/rabdim.020.007
Kinga Dziedzic, Mariusz Dąbrowski, Aneta Antolik, Adam Glinicki

Wieloczynnikowa metoda porównywania geometrycznego stanu nawierzchni kolejowej na mostach i odcinkach doświadczalnych
Multi-factor method of comparison of the geometrical condition of railway tracks on bridges and tests sections

DOI: 10.7409/rabdim.020.008
Henryk Bałuch

Badania hydratacji mieszanek na bazie cementu, hydratyzowanego wapna i pyłu z instalacji by-passu
Testing the cement, hydrated lime and cement by-pass dust mixtures hydration

DOI: 10.7409/rabdim.020.009
Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik, Justyna Zapała-Sławeta

Wpływ superabsorbentów na właściwości zbrojonych włóknami zapraw zawierających popioły lotne
Influence of superabsorbent polymers on properties of fiber reinforced mortars containing fly ashes

DOI: 10.7409/rabdim.020.010
Rohollah Rostami, Agnieszka J. Klemm

Życzymy interesującej lektury!