IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" PDF Print

There are no translations available.

20 października 2021

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (3/2021 Vol. 20). Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

 

 

W numerze zostały opublikowane artykuły:

 

Zasady przyjmowania obciążeń przy sprawdzaniu nośności zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych / Guidelines for determining load and actions on historic railway bridges

Janusz Rymsza, Anna M. Rakoczy

DOI: 10.7409/rabdim.021.013

Identyfikacja liczby pojazdów przeciążonych na podstawie danych z wybranych preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu / Identification of the number of overloaded vehicles on the basis of data from chosen weigh-in-motion preselection stations

Tomasz Kula, Leszek Rafalski

DOI: 10.7409/rabdim.021.014

 

Ocena nośności pali CFA z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej / Evaluation of bearing capacity of CFA piles with bases widened by means of jet grouting

Leszek Rafalski, Czesław Szymankiewicz, Dariusz Słowikowski, Dariusz Petyniak

DOI: 10.7409/rabdim.021.015

Odmienność projektowania obiektów budowlanych na powierzchni terenów górniczych oraz pogórniczych zagrożonych zawodnieniami na przykładzie dużej inwestycji drogowej / Specificity of design criteria of structures on the surface of mining and post-mining areas threatened by flooding: case study of a large-scale road project

Dariusz Ignacy, Piotr Gruchlik

DOI: 10.7409/rabdim.021.016

 

Szacowanie aktualnego poziomu niezawodności konstrukcji istniejących mostów i wiaduktów kolejowych / Estimation of the current structural reliability level of existing railway bridges and viaducts

Anna M. Rakoczy, Aleksandra Jivan-Coteti

DOI: 10.7409/rabdim.021.017

 

Efektywność napraw weekendowych ulic Warszawy na podstawie parametrów czaszy ugięć / The effectiveness of weekend road rehabilitations in Warsaw on the basis of deflection basin indices

Dominika Maliszewska, Maciej Maliszewski, Rafał Rembelski

DOI: 10.7409/rabdim.021.018

 

Ocena zapotrzebowania na remonty nawierzchni podatnych na podstawie występowania spękań i kolein / Rehabilitation needs assessment of flexible pavements based on cracking and rutting distress

Ripunjoy Gogoi, Bhupali Dutta

DOI: 10.7409/rabdim.021.019

 

 

Życzymy interesującej lektury!