IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Powołanie nowego Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF Print

There are no translations available.

03 sierpnia 2021

Decyzją Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dniem 1 sierpnia 2021 r. dr inż. Mariusz Urbański został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Dr inż. Mariusz Urbański jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W 2014 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

Od 2007 r. pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

W latach 2017 - 2021 pełnił funkcję głównego specjalisty do spraw dróg i mostów w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, hydrotechnicznym, melioracyjnym, drogowym i mostowym.

Nadzorował wiele projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, drogowego i mostowego w województwie śląskim. Przez dwie kadencje pełnił funkcję biegłego sądowego z zakresu budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, ekspertyz i opinii technicznych z branży budowlanej.

Współtwórca 2 patentów uzyskanych z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zdobywca medalu Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przedsiębiorców 2009 r. Concours Lepine oraz złotego medalu (Toronto, Canada) i brązowego (Warszawa, Polska) na targach i wystawie wynalazków "Inkubator Innowacyjności 2.0" 2019 r.

Członek Polskiej Akademii Nauk na lata 2019-2022.