IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Spotkanie podsumowujące projekt BE OPEN PDF Print

There are no translations available.

28 czerwca 2021

13 lipca 2021 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt BE OPEN.

Projekt BE-OPEN ma na celu wdrożenie Open Science w badaniach nad transportem na poziomie europejskim poprzez szereg ukierunkowanych działań koordynacyjnych i wspierających. W ramach projektu mają zostać określone i wdrożone mechanizmy zapewniające otwarty dostęp do publikacji, aby naukowcy zajmujący się transportem mogli dzielić się wiedzą, wielokrotnie ją wykorzystywać i dalej rozpowszechniać.

 

 

 

 

 

Oczekiwane skutki projektu:

• Opracowanie zarządzania i nowych modeli operacyjnych/biznesowych w celu zwiększenia znaczenia Open Science poprzez opisanie sposobów tworzenia i utrwalania wartości w kontekście ekonomicznym i społecznym.

• Opracowanie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie Open Science w dziedzinie transportu, zawierającego zalecenia i wytyczne umożliwiające utworzenie społeczności organizacji badawczych zajmujących się transportem.

• Zwiększenie świadomości i widoczności projektu, w szczególności w środowisku naukowców zajmujących się badaniami nad transportem, ale także wśród władz, przedstawicieli przemysłu i MŚP, stowarzyszeń transportowych, wydawnictw, europejskich platform technologicznych oraz zapewnienie obecności w mediach.

• Zaangażowanie międzynarodowych zainteresowanych stron we wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń.

• Wdrożenie Obserwatorium i Forum TOPOS, które przyczyni się do stworzenia solidnej bazy wiedzy na temat wdrażania podejścia Open Science w badaniach nad transportem.

Projekt jest realizowany w ramach Horyzont2020.

BE OPEN H2020 project results video

Więcej o projekcie na stronie beopen-project.eu.