IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Badania reaktywności alkalicznej kruszyw PDF Print

There are no translations available.

15 czerwca 2021

Temat reaktywności alkalicznej kruszyw zyskał ogromnie na znaczeniu w ostatnich latach. Stało się tak z powodu powstania licznych uszkodzeń nawierzchni betonowych autostrad w Niemczech, które budowane były z wykorzystaniem kruszyw niezbadanych pod względem reaktywności alkalicznej. Jednakże to zjawisko dało się już zauważyć w Norwegii, Finlandii, Austrii, USA, Kanadzie, Chinach, a także w Polsce (na odcinku drogi ekspresowej S8).

 

Reaktywnością alkaliczną kruszyw (AAR) określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego może nastąpić przedwczesna degradacja konstrukcji betonowych. To reakcje zachodzące pomiędzy potencjalnie reaktywnymi minerałami występującymi w kruszywach a alkaliami zawartymi w zaczynie cementowym. Efektem tego niszczącego procesu jest powolna ekspansja produktów reakcji (żeli) pod wpływem ciśnienia, która może spowodować powstawanie rys i uszkodzenie elementów konstrukcji betonowej. Do zajścia takiej reakcji potrzebne są jednak odpowiednie warunki uzależnione od typów zachodzących reakcji alkalicznych, różnorodności czynników mineralnych, chemicznych i atmosferycznych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Pracownia Betonów i Kruszyw w Filii Wrocław specjalizuje się w badaniach reaktywności alkalicznej kruszyw dróg od wielu lat i ma w tym zakresie duże doświadczenie. Metody badawcze są oparte na Procedurach Badawczych GDDKiA, a także zaleceniach ASTM i obowiązujących normach. Warto podkreślić, że większość metod badawczych prowadzonych w Pracowni Betonów i Kruszyw jest objęta akredytacją PCA nr AB 1107.

 

Szczegółowe informacje nt. metod badania reaktywności alkalicznej kruszyw znajdują się w ulotce.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dr Wiktorem Jasińskim, kierownikiem IBDiM - Filii Wrocław, tel. 71 385 38 80, 608 411 871, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub mgr inż. Anetą Prygą-Szulc, kierownikiem Pracowni Betonów i Kruszyw, tel. 71 385 38 80, 605 070 863, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .