IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Konsultacje nowych wymagań technicznych - harmonogram PDF Print

There are no translations available.

01 października 2020

Polski Kongres Drogowy na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury rozpoczął konsultacje nowego systemu wymagań technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich.

Z uwagi na sytuację związaną z covid-19 konsultacje będą przeprowadzone w formule online. Podczas 9 webinariów, w terminie od 6 października do 1 grudnia br., będą szczegółowo omawiane poszczególne wytyczne.

 

Webinarium rozpoczynające cykl konsultacji odbyło się w dniu 29 września br. Jego przebieg można obejrzeć na kanale YouTube Polskiego Kongresu Drogowego.

 

 

 

 

 

Harmonogram

 

 

Część drogowa

 

6 października - Projektowanie odcinków dróg

 

13 października - Projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

 

20 października - Projektowanie skrzyżowań i węzłów

 

27 października - Nawierzchnie i utrzymanie dróg

 

 

Część mostowa

 

3 listopada - Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

 

10 listopada - Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

 

17 listopada - Wyposażenie techniczne

 

24 listopada - Utrzymanie i ochrona antykorozyjna

 

 

BIM

 

1 grudnia - Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

 

 

Forum dyskusyjne

 

Pod adresem konsultacje.viaexpert.pl działa już forum dyskusyjne, na którym można komentować i zadawać pytania autorom nowych wytycznych dla dróg i mostów.

 

Forum podzielono na 9 sekcji, zgodnie z tematyką 9 zaplanowanych w ramach konsultacji webinariów. Teksty Wytycznych są umieszczane przez Ministerstwo na 1-2 tygodni przed terminem webinarium. By ułatwić zapoznanie się z nimi, w każdej sekcji Forum umieszczono linki, które pozwalają ściągnąć opracowania w formacie PDF.

 

Wszystkie opinie, które ukażą się na Forum będą przeanalizowane, a ich synteza znajdzie się w raporcie konsultacji, który Polski Kongres Drogowy przygotuje na koniec procesu. Po rozpatrzeniu uwag i ustosunkowaniu się do nich przez autorów opracowań, Wytyczne zostaną przedstawione do rekomendacji ministrowi właściwemu do spraw transportu i staną się częścią przepisów technicznych w drogownictwie, przeznaczoną do dobrowolnego stosowania.