Kolejny etap zwiększania możliwości pomiarowych ugięciomierza TSD Print

There are no translations available.

10 sierpnia 2020

Ugięciomierz laserowy TSD (Traffic Speed Deflectometer) to zaawansowane technologicznie urządzenie do zbierania informacji o stanie nośności nawierzchni.

Stworzone zostało do wykonywania sieciowych badań nośności nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc o obniżonej trwałości konstrukcji drogowej w celu minimalizacji użycia tradycyjnych urządzeń o powolnej specyfice działania.

 

W ostatnim czasie zwiększono możliwości pomiarowe ugięciomierza TSD. Ugięciomierz wyposażono w dodatkowe czujniki laserowe za osią obciążenia. Dzięki temu możliwy jest pomiar asymetrii czaszy ugięć i precyzyjniejsza rejestracja maksymalnego ugięcia. Ugięciomierz TSD, jako pierwszy na świecie, został również wyposażony w system stacjonarnej kalibracji czujników laserowych. Rozwiązanie to pozwala na przeprowadzenie zautomatyzowanej procedury kalibracyjnej i poprawia jakość rejestrowanych danych.

 

Kolejny etap prac zwiększających możliwości pomiarowe TSD to instalacja skanera umożliwiającego detekcję uszkodzeń powierzchniowych nawierzchni. Przewiduje się, że etap ten zrealizowany zostanie na początku 2021 roku.

 

 

Kontakt: Jacek Sudyka, tel. +48 604 560 464, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it