IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Shift2Rail PDF Print

There are no translations available.

12 marca 2020

W dniu 11 marca br. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie z Carlo Borghinim, Dyrektorem Generalnym Shift2Rail Joint Undertaking. Celem spotkania było omówienie roli Polski jako kluczowego partnera S2R JU integrującego wschodnie regiony Europy z Europą Zachodnią dla rozwoju jednolitego systemu kolejowego.

W spotkaniu, na zaproszenie Mirosława Antonowicza, członka zarządu PKP S.A., uczestniczył prof. Leszek Rafalski.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem spotkanie miało charakter telekonferencji prowadzonej w języku angielskim.

C. Borghini przedstawił plan i harmonogram programu Shift2Rail.

Shift2Rail ma zaplanowany budżet 1,5 mld euro. Jego celem jest zwiększenie innowacyjności systemu kolejowego w powiązaniu z innymi środkami transportu. Naturalnym partnerem Polski w tym przedsięwzięciu jest PKP S.A.

Prof. L. Rafalski zaprezentował informacje o aktywności IBDiM w zakresie omawianego programu kolejowego.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa i Instytutu Transportu Samochodowego. Prof. L. Rafalski w dyskusji zwrócił uwagę, że IBDiM, IK i ITS utworzyły sieć POLTRIN i mogą być partnerem w tym programie z uwagi na podpisane porozumienie POLTRIN i PKP S.A.