IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów PDF Print
There are no translations available.

Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2017 r. dotychczasowe zasady przedłużania ważności certyfikatów wydanych na czas określony uległy zmianom.

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na podstawie:

1.    sprawdzenia i oceny wyników ostatniego roku nadzoru jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    nie zmieniły się w znaczący sposób: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji.

2.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    zmienił się co najmniej jeden z wymienionych elementów: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji (dostawcy, proces produkcyjny, surowce, plany badań, urządzenia, wyposażenie pomiarowo-badacze, technologia, dokumentacja zkp) i możliwa jest ocena zmienionego obszaru na podstawie przesłanych przez producenta właściwych zapisów i dokumentów wskazanych przez jednostkę certyfikującą.
Jeżeli po ocenie merytorycznej i analizie materiałów przesłanych przez producenta okaże się, że ocena na miejscu w jednostce certyfikującej nie jest wystarczająca do podjęcia stosownej decyzji wówczas przeprowadzana jest inspekcja zakładu.

3.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wyników inspekcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się wcześniej niż pół roku od daty poprzedniej inspekcji w ramach nadzoru nad certyfikatem.Posiadacz certyfikatu składa wniosek o przedłużenie po przedłużeniu krajowej oceny technicznej, nie później niż 1 dzień przed datą upływu ważności certyfikatu.


 
Dział Rozliczeń - zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

 • Prowadzenie rejestrów zleceń wpływających do IBDiM.
 • Prowadzenie rejestrów umów realizowanych w Instytucie oraz rejestru umów kooperacyjnych.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami i działami pomocniczymi w zakresie umów sporządzanych w IBDiM.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami w zakresie weryfikacji umów  obcych podmiotów gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów prac naukowo-badawczych i usług badawczych realizowanych przez   zakłady i pracownie Instytutu.
 • Sporządzanie planów prac Instytutu i informacji o ich wykonaniu.
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie planów i ich realizacji na plenarne posiedzenia Rady Naukowej.
 • Przygotowywanie wniosków  i rozliczanie środków przyznanych na dofinansowanie działalności statutowej.
 • Przygotowywanie i wypełnianie ankiet jednostki naukowej dla OPI oraz opracowywanie danych do parametrycznej oceny jednostek - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków, sporządzaniu umów i rozliczaniu projektów badawczych, rozwojowych i celowych zgodnie z rozporządzeniami  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Przygotowywanie informacji o planowanych i wykonywanych pracach badawczych dla jednostki nadrzędnej.
 • Współpraca z zakładami IBDiM w przygotowywaniu materiałów do przetargów.
 • Prowadzenie rejestru wyników prac wykonywanych przez laboratoria akredytowane.
 • Powadzenie bieżącego archiwum prac naukowo-badawczych i usług badawczych wykonanych w Instytucie.
 
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Dział wydawnictw i Informacji prowadzi pełną działalność informacyjną w zakresie ściśle określonego kręgu tematycznego. Obsługuje on następujące zagadnienia: inżynieria lądowa, budowa dróg i mostów, technologia materiałów drogowych i mostowych, maszyny drogowe i mostowe, geotechnika, inżynieria ruchu, zagadnienia ekonomii w drogownictwie i mostownictwie.

Do zadań Działu należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie pierwotnych, wtórnych i pochodnych materiałów informacyjnych dotyczących drogownictwa i mostownictwa,
 • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć nauki, techniki i ekonomiki reprezentowanej branży,
 • zaspokajanie potrzeb informacyjnych w tej dziedzinie,
 • sprzedaż wydawnictw Instytutu,
 • obsługa Instytutu w zakresie powielania i oprawy dokumentów.

Dział prowadzi:

 • działalność biblioteczną,
 • działalność dokumentacyjną,
 • działalność informacyjną,
 • działalność wydawniczą,
 • działalność poligraficzną.
 
Dział Finansowo-Księgowy - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

Dział zajmuje się prowadzeniem księgowości oraz rozliczeniami płacowymi i kasowymi dotyczącymi działalności Instytutu.

 
Dział Finansowo-Księgowy - Struktura PDF Print
There are no translations available.

Księgowość:

Renata Kornet
tel. (22) 811 05 54; (22) 698 06 06 wew. 124
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Irmina Kozłowska
tel. (22) 811 05 54; (22) 698 06 06 wew. 124
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Justyna Kubiak
tel. (22) 811 05 54; (22) 698 06 06 wew. 111
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Lidia Morska-Żmij
tel. (22) 811 05 54; (22) 698 06 06 wew. 111
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Płace:

mgr Daria Królikowska
tel. (22) 814 13 36; (22) 698 06 06 wew. 123
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Agnieszka Słomska
tel. (22) 814 13 36; (22) 698 06 06 wew. 123
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Kasa:

Grażyna Płukarska
tel. (22) 814 13 36; (22) 698 06 06 wew. 125
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Agnieszka Nowicka
tel. (22) 814 31 81; (22) 698 06 06 wew. 125
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5
svs-games.com javprice.com