IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
Stanowisko ds. BHP i p.pożarowych PDF Print
There are no translations available.

Dorota Dzierzgwa

tel. (22) 614 12 30
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Dział Kadr PDF Print
There are no translations available.


Siedziba

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 698 06 06 wew. 109


Kierownik Działu
mgr Dorota Bojarska
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 698 06 06 wew. 109
tel. (22) 390 01 09

Zastępca Kierownika Działu
mgr Sylwia Różyc
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 698 06 06 wew. 110
tel. (22) 390 01 10

 

Skład Osobowy

 
Dział Rozliczeń PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
p.o. Kierownika
mgr Daria Królikowska
tel. (22) 390 01 14
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika
mgr inż. Nadieżda Uzdowska
tel. (0-22) 390 01 15
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Dział Współpracy Międzynarodowej PDF Print
There are no translations available.


Siedziba

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 814 11 60
fax  (22) 814 13 39

Kierownik Działu
mgr Anna Ledwolorz
tel. (22) 39 00 251
fax (22) 814 13 39
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika Działu
mgr Maciej Siemiński
tel. (22) 39 00 253
fax (22) 814 13 39
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Skład Osobowy


Zakres działalności

  • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na projekty realizowane ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających (np. z MNiSW).
  • Przygotowanie wniosków od strony formalnej.
  • Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających.
  • Administrowanie projektami, rozliczanie i sprawozdawczość - kontrola wykorzystywania dotacji i sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dla IBDiM o zasadach uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz projektach wykorzystujących fundusze strukturalne.
  • Realizowanie współpracy Instytutu z międzynarodowymi organizacjami (w szczególności z FEHRL) oraz stowarzyszeniami z branży drogowej i mostowej.
  • Koordynacja udziału IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych oraz sieciach naukowych.
  • Współpraca z PPTTD oraz BPK działającym przy IBDiM, dotycząca uczestnictwa pracowników IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych.
  • Obsługa wyjazdów zagranicznych.
  • Wspomaganie Działu Promocji w prowadzeniu działalności promocyjnej.


 
Dział Promocji PDF Print
There are no translations available.


Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1

Kierownik Działu
mgr Katarzyna Goworowska
tel. (22) 814 26 14, (22) 39 00 260
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika
Krzysztof Włodarczyk
tel. (22) 39 00 252, (22) 814 26 14
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Skład Osobowy

Działalność

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 5 of 5