IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
Dział Certyfikacji Wyrobów - Zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikat Akredytacji Nr AC 052 ważny do 26.07.2013 r. potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów” oraz wymagań punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007, odnoszących się do oceny, akceptacji i certyfikacji zkp (zakładowej kontroli produkcji).
Instytut jest europejską jednostką notyfikowaną numer 2219, wpisaną do bazy danych Komisji Europejskiej NANDO CPD.
Instytut prowadzi działalność certyfikacyjną poprzez Dział Certyfikacji Wyrobów uprawniony do certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym.


Jednostka certyfikująca prowadzi:

- dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów,

- obowiązkową certyfikację zgodności wyrobu w systemach oceny zgodności: 1 i 1+,

- obowiązkową certyfikację zakładowej kontroli produkcji w ramach systemów oceny zgodności 2 i 2+.

 
Pełnomocnicy Dyrektora PDF Print
There are no translations available.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Etyki
prof. IBDiM Mirosław Graczyk
tel. (22) 39 00 360
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania w Laboratoriach
mgr inż. Joanna Prasalska-Nikoniuk
tel. (22) 39 00 417
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora ds. programu Gospostrateg
prof. Adam Zofka
tel. (22) 39 00 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Skład osobowy

Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

mgr Dawid Kucharski
tel. (22) 39 00 215
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora  ds. Wdrażania Inteligentnych Systemów Transportu
mgr inż. Michał Karkowski
tel. (22) 39 00 201
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Dział Kadr - Pracownicy PDF Print
There are no translations available.

Dorota Dzierzgwa
tel. (22) 698 06 06 wew. 263
tel. (22) 390 02 63 
tel. (22) 614 12 30
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Józef Sielski
tel. (22) 698 06 06 wew. 141
tel. (22) 390 01 41
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Dział Administracji - Pracownicy PDF Print
There are no translations available.


Pracownicy

Ewa Bilińska
Jerzy Biliński, tel. (22) 39 00 451
Dorota Cichowlas
inż. Robert Czachowski tel.  (22) 39 00 113, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr Arkadiusz Dudziec, tel. (22) 39 00 121, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Liliana Gąsiorek, tel. (22) 39 00 120, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Artur Grączewski, tel. (22) 39 00 121, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Danuta Guzek
Marek Jakóbowski, tel. (22) 39 00 452
Tomasz Jusiński, tel. (22) 39 00 451
Monika Kagankiewicz, tel. (22) 39 00 265, (22) 39 00 121, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tomasz Kamionek, tel. (22) 39 00 151
mgr inż. Patryk Kucharczyk, tel. (22) 39 00 291, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Przemysław Olewnik, tel. (22) 39 00 151
Beata Sitkiewicz
Izabela Szeląg
Maria Szymaniak
Anna Szymańska
Radosław Szwedziuk, tel. (22) 39 00 151
Małgorzata Żochowska-Poszust
Ewa Tyburska

 
Dział Rozliczeń - Pracownicy PDF Print
There are no translations available.

p.o. Kierownika
mgr Daria Królikowska
tel. (22) 390 01 14
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Zastępca Kierownika
mgr inż. Nadieżda Uzdowska
tel. (22) 390 01 15
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Krystyna Kaniuk
tel. (22) 390 01 15
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 3 of 5