IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pełnomocnicy Dyrektora PDF Print

There are no translations available.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Etyki
prof. IBDiM Mirosław Graczyk
tel. (22) 39 00 360
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania w Laboratoriach
mgr inż. Joanna Prasalska-Nikoniuk
tel. (22) 39 00 417
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora ds. programu Gospostrateg
prof. Adam Zofka
tel. (22) 39 00 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Skład osobowy

Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

mgr Dawid Kucharski
tel. (22) 39 00 215
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pełnomocnik Dyrektora  ds. Wdrażania Inteligentnych Systemów Transportu
mgr inż. Michał Karkowski
tel. (22) 39 00 201
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it