IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Dział wydawnictw i Informacji prowadzi pełną działalność informacyjną w zakresie ściśle określonego kręgu tematycznego. Obsługuje on następujące zagadnienia: inżynieria lądowa, budowa dróg i mostów, technologia materiałów drogowych i mostowych, maszyny drogowe i mostowe, geotechnika, inżynieria ruchu, zagadnienia ekonomii w drogownictwie i mostownictwie.

Do zadań Działu należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie pierwotnych, wtórnych i pochodnych materiałów informacyjnych dotyczących drogownictwa i mostownictwa,
  • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć nauki, techniki i ekonomiki reprezentowanej branży,
  • zaspokajanie potrzeb informacyjnych w tej dziedzinie,
  • sprzedaż wydawnictw Instytutu,
  • obsługa Instytutu w zakresie powielania i oprawy dokumentów.

Dział prowadzi:

  • działalność biblioteczną,
  • działalność dokumentacyjną,
  • działalność informacyjną,
  • działalność wydawniczą,
  • działalność poligraficzną.
 
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.


Dział Wydawnictw i Informacji - Skład osobowy

Wydawnictwo

mgr inż. Mariusz Wojdal - Sekretarz Redakcji kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”
tel. (22) 39 00 139
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Justyna Kiljan-Walerzak
tel. (22) 811 39 99
tel. (22) 39 00 136
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sprzedaż wydawnictw
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
tel. (22) 811 39 99
tel. (22) 39 00 134
tel. (22) 39 00 135
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Biblioteka
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
tel. (22) 811 39 99
tel. (22) 39 00 134
tel. (22) 39 00 135
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownia poligraficzna
Jerzy Kołodziejczyk
tel. (22) 390 03 09
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.


Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1


Kierownik Działu
mgr Elżbieta Danielewicz
tel. (22) 39 00 140
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Zastępca Kierownika
mgr Justyna Kiljan-Walerzak
tel. (22) 39 00 136
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it