Jednostka Oceny Technicznej - działalność Print

There are no translations available.

Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prowadzi działalność w następujących obszarach:

a) krajowe oceny techniczne;
b) europejskie oceny techniczne;
c) rekomendacje techniczne.

W zakresie krajowych ocen technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania w sprawie krajowych ocen technicznych prowadzone w IBDiM;
 • prowadzi formalną obsługę postępowań w sprawie krajowych ocen technicznych;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania Krajowych Ocen Technicznych IBDiM;
 • przygotowuje Krajowe Oceny Techniczne IBDiM od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • prowadzi i publikuje rejestr wydanych i wycofanych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM;
 • prowadzi i publikuje rejestr udzielonych i wycofanych Aprobat Technicznych IBDiM*;
 • monitoruje stałe spełnianie przez IBDiM wymagań stawianych jednostkom oceny technicznej w przepisach o wyrobach budowlanych;
 • uczestniczy w Radzie Technicznej ds. Krajowych Ocen Technicznych.

*) Aprobaty techniczne były udzielane do 31 grudnia 2016 r. i mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ich ważności. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

W zakresie europejskich ocen technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania w sprawie europejskich ocen technicznych (ETA) prowadzone w IBDiM, w tym opracowywanie europejskich dokumentów oceny (EAD);
 • prowadzi formalną obsługę postępowań w sprawie europejskich ocen technicznych;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania europejskich ocen technicznych;
 • przygotowuje Europejskie Oceny Techniczne i Europejskie Dokumenty Oceny od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • koordynuje w IBDiM proces konsultacji EOTA dotyczących ETA i EAD opracowywanych przez inne jednostki oceny technicznej;
 • współpracuje z Europejską Organizacją ds. Ocen Technicznych EOTA oraz innymi europejskimi jednostkami oceny technicznej;
 • uczestniczy w Radzie Technicznej EOTA.

W zakresie rekomendacji technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania dotyczące Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • prowadzi formalną obsługę postępowań dotyczących Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • przygotowuje Rekomendacje Techniczne IBDiM od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • prowadzi i publikują rejestr udzielonych i wycofanych Rekomendacji Technicznych IBDiM.