IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wykaz wydanych Świadectw Kwalifikacji dla firm PDF Print

There are no translations available.

Lp.

Przedsiębiorstwo

Nr Św. kwalifikacji.

Zakres kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem

Termin ważności Świadectwa

Uwagi

1.

MOSTOSTAL WARSZAWA

Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11 A

02-673 Warszawa

085/06/2010

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych, tuneli
i przepustów

2015-06-30

 

2.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

084/12/2009

Produkcja prefabrykowanych belek strunobetonowych typu: KUJAN, KUJAN NG, T, ERGON

Do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

3.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

083/12/2009

Produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

4.

DROG-ZNAK

Sabat Sebastian

03-428 Warszawa, ul. Konopacka 19

082/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

5.

P.P.U.H. „ERPLAST”

Krzysztof Rymer Z.P.Chr.

85-778 Bydgoszcz, ul. Witebska 27

081/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

6.

Henpol Sp. z o.o.

ul. Zimna 9

Lublin

080/09/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-08-30

 

7.

ENERGOPOL Szczecin

70-646 Szczecin

ul. Św. Floriana 9/13

. 079/07/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-07-27

 

8.

„CZMUDA” S.A.

ul. Sokola 6 c

11-041 Olsztyn

 

078/03/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego oznakowania dróg

2014.03.30

 

9.

SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Generała Zajączka 9

01-518 Warszawa

077/07/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych i sprężonych obiektów mostowych oraz tuneli i przepustów

2013.06.30

 

10.

Zakład Usług Brukarskich „ADROG”

Sp. jawna Adam Dybcie, Eugenia Dybcie

ul. Dobra 6 m 14

03-388 Warszawa

076/06/2008

Wykonywanie robót brukarskich i uzupełniających fragmentów nawierzchni drogowych z betonu

2013.05.30

 

11.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY ŁÓDŹ" Spółka Akcyjna

ul. Bratysławska 52

90-112 Łódź

075/04/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2013.03.31

 

12.

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych

„PIECBUD” Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8

41-303 Dąbrowa Górnicza

074/02/2007

Wykonywanie zbrojenia
do żelbetowych i sprężonych konstrukcji budownictwa komunikacyjnego

2012.01.31

 

13.

KARYA Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Abramowicka 4

20-442 Lublin

073/07/2006

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i zespolonych przy użyciu dźwigarów strunobetonowych obiektów mostowych o rozpiętości przęsła do 24 m oraz przepustów

2011.07.31

 

14.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie

ul. Puławska 18

02-512 Warszawa

071/12/2005

Wykonywanie ścian szczelinowych

2010.11.30

 

15.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych OSTRÓDA

Sp. z o.o.

ul. Gizewiusza 34 a

14-100 Ostróda

070/09/2005

Wykonywanie poziomego oznakowania dróg farbami, masami termoplastycznymi
oraz punktowymi elementami odblaskowymi

2010.08.31

 

16.

HYDROBUDOWA-6

Spółka Akcyjna

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

069/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych oraz przepustów i tuneli komunikacyjnych

2010.07.31

 

17.

MOTA-ENGIL POLSKA

Spółka Akcyjna

ul. Sołtysowska 14 a

31-589 Kraków

068/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.07.31

 

18.

MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11A

067/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

19.

BUDIMEX DROMEX

Spółka Akcyjna

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

066/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

20.

„WARBUD” Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117

065/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

21.

„STRABAG” sp. z o.o.

ul. Brechta 7

03-472 Warszawa

064/05/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.04.30

 

22.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

Spółka Akcyjna

ul. Tysiąclecia 2

09-420 Płock

 

044/10/2002

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2012.09.30

Wniosek o przedłużenie ważności z dnia 10.07.2007