IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

General Director - Działalność PDF Print

Wednesday, 31 August 2016 09:12
Article Index
General Director
Działalność
Ważniejsze prace i publikacje
All Pages

 

Prowadzi aktywną działalność zawodową. Został powołany lub wybrany do następujących krajowych organizacji naukowych, zawodowych i rad naukowych:

 • Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
 • Akademia Inżynierska w Polsce,
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa,
 • Polski Kongres Drogowy,
 • Kongres Budownictwa Polskiego,
 • Polski Komitet Geotechniki,
 • Rada Naukowo-Konsultacyjna przy Dyrekcji Metra Warszawskiego,
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Budownictwa,
 • Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Rada Naukowa Kolei Dużych Prędkości.

Jest Przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, ustawowego organu przedstawicielskiego, opracowującego opinie i postulaty w sprawach polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz w sprawach warunków i zasad działania tych jednostek.

Jest Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, stowarzyszenia, którego celem jest służenie polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska.

Jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego.

Uczestniczy w pracach następujących organizacji międzynarodowych:

 • Forum Europejskich Krajowych Laboratoriów Badawczych Drogownictwa (FEHRL),
 • Komitetu Technicznego COST Transport and Urban Development,
 • Komitetu Badawczego Transportu OECD/ECMT,
 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (ISSMFE) – Komitet TC3 Geotechnics of Pavements.

Zna języki angielski i rosyjski.

  
svs-games.com javprice.com