SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Print

There are no translations available.

IBDiM otrzymał dofinansowanie na realizację SPO WKP - Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2:

Wysokość dofinansowania wynosi 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 25% z krajowych środków publicznych.