IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Rozpoczęcie konsultacji nowych wymagań technicznych PDF Print

There are no translations available.

22 września 2020

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury powierzyło Polskiemu Kongresowi Drogowemu prowadzenie konsultacji nowego systemu wymagań technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich. Konsultacje w formie webinariów będą odbywały się we wtorki o stałej porze - godz. 10:00.
Uruchomione zostanie również dedykowane forum dyskusyjne, na którym będzie można zadawać pytania ekspertom - autorom opracowań i przedstawiać swoje propozycje zmian.

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi 29 września br. o godz. 10.00 – już można rejestrować swój udział.


Podczas inauguracyjnego webinarium Grzegorz Kuczaj z Ministerstwa Infrastruktury zaprezentuje system nowych wymagań technicznych. Następnie wystąpią kierownicy zespołów przygotowujących wytyczne: prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej omówi wytyczne dotyczące dróg publicznych, prof. IBDiM Janusz Rymsza przedstawi wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, a prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej - projektowanie obiektów mostowych w nowym systemie.

Poszczególne wytyczne będą omówione bardziej szczegółowo podczas następnych 9 webinariów między 6 października a 1 grudnia. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny wkrótce na stronie Polskiego Kongresu Drogowego.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował list do administracji drogowej, projektantów i całego środowiska, w którym zachęca do włączenia się w konsultacje nowych wymagań technicznych dla drogownictwa.

Konsultacje obejmą kilkadziesiąt dokumentów dotyczących projektowania, realizacji i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz modelowania informacji o budowaniu (BIM). Te opracowania po weryfikacji przez środowisko, do którego są adresowane, będą stanowić tzw. wytyczne rekomendowane, których celem jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w ich pracy.

Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie, którego częścią będą wzorce i standardy, w formie wytycznych do dobrowolnego stosowania. Może je wydawać, rozpowszechniać bądź rekomendować minister właściwy do spraw transportu. Wzorce i standardy dotyczą przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

Więcej o nowym systemie przeczytać można na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.